Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Βριλησσίων.

Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία των εργαζομένων του Δήμου Βριλησσίων.
Οι αναρτήσεις του blog αποφασίζονται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.

Περιμένουμε την συμμετοχή σας σε αυτό το εγχείρημά μας ώστε αυτός ο χώρος να εξελιχθεί σε ένα χώρο ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και προτάσεων μας για τα θέματα που μας απασχολούν.
Μπορείτε να μας στείλετε τις απόψεις, τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλια σας στο e-mail: sedvrilission@gmail.com

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ                                                                               Αθήνα, 26 Μαΐου 2016

                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 479
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε συζήτησε το αίτημα Γυμναστών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού για μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας σε όσους ασκούν αποκλειστικά διδακτικό-εκπαιδευτικό έργο.
Το Γενικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το αντικειμενικό γεγονός, πως είναι βιολογικά αδύνατο για έναν Γυμναστή ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας να αποδώσει διδακτικό έργο οκτώ (8) ώρες ημερησίως την εβδομάδα (κολύμβηση, τένις, αεροβική γυμναστική, κ.λπ.) και με δεδομένο πως στις ίδιες ειδικότητες εργαζομένων σε άλλα Υπουργεία έχουν αναγνωριστεί οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας τους, αποφάσισε να εντάξει  το σχετικό αίτημα στο πλαίσιο διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας ενόψει και της διαπραγμάτευσης για την επικαιροποίηση της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. του έτους 2013.
Συγκεκριμένα, οι ειδικές συνθήκες εργασίας των Γυμναστών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που ασκούν κατά αποκλειστικότητα διδακτικό-εκπαιδευτικό έργο επιβάλλουν να διαμορφωθεί το ωράριο εργασίας τους κατά ανάλογο τρόπο όπως ισχύει για το ωράριο του διδακτικού-εκπαιδευτικού προσωπικού άλλων Υπουργείων.
Επιπρόσθετα η φύση της εργασίας των Γυμναστών που ασκούν διδακτικό-εκπαιδευτικό έργο τους υποχρεώνει καθημερινά να εργάζονται σε ανοικτά γήπεδα, κολυμβητήρια και χώρους γυμναστικής με αποτέλεσμα να εκτίθενται στις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες χωρίς από την υφιστάμενη νομοθεσία να προβλέπεται η χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) όπως συμβαίνει για άλλους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους.
Την ίδια στιγμή, ενώ το αντικείμενο της εργασίας των Γυμναστών επιβάλλει ειδική ένδυση (αθλητική φόρμα, παπούτσια, κ.λπ.) δεν προβλέπεται καμία δαπάνη, το κόστος καλύπτεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους!!!


Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
  Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                                     Βασίλης Πετρόπουλος